Trucks etc

1 - 10 of 10 items
1 Ton Trailer 2.5 Ton Truck
1 Ton Trailer2.5 Ton Truck
1 Ton Trailer2.5 Ton Truck

$10.00

$10.00

2.5 Ton Truck with Canvas Top
2.5 Ton Truck with Canvas Top2.5 Ton Truck with Troops
2.5 Ton Truck with Canvas Top2.5 Ton Truck with Troops

$10.00

$10.00

DUKW 2.5 Ton Amphib
DUKW 2.5 Ton AmphibGMC 2 1/2 Ton 6X6 Cargo-Troop Truck
DUKW 2.5 Ton AmphibGMC 2 1/2 Ton 6X6 Cargo-Troop Truck

$10.00

$10.00

M29C Weasel
GMC 2 1/2 Ton 6X6 With Workshop BodyM29C Weasel
GMC 2 1/2 Ton 6X6 With Workshop BodyM29C Weasel

$10.00

$10.00

M37 .75 Ton Truck Quarter Ton Amphib Quack
M37 .75 Ton TruckQuarter Ton Amphib Quack
M37 .75 Ton TruckQuarter Ton Amphib Quack

$10.00

$10.00